• Почетна
  • Студије
  • Инжењерство информационих суистема

Могућност запошљавања

Дипломирани инжењер информационих технологија је једно од најпожељнијих занимања на глобалном нивоу. Оспособљен је за послове у свим областима примене информационих и комуникационих технологија, како у приватном тако и у јавном сектору. Наши дипломирани инжењери могу се запослити у оквиру тимова за пројектовање, програмирање, тестирање, имплементацију, одржавање, унапређивање, интеграцију, безбедност и сигурност, управљање и примену информационих система и технологија у разним областима, за управљање односима са корисницима, за пословну анализу и управљање процесима пословања, истраживање и рад са великим количинама података.

Стручне праксе

Током студија, студенти имају могућност да се ангажују и стичу искуства у предузећима и ИТ компанијама са којима Факултет сарађује или је и сам оснивач. Посебно је корисно што студенти на тај начин имају могућност да сагледају место и улогу информационог система, као и одговорности дипломираних инжењера информационих технологија у оквиру савременог предузећа.
Сазнајте више...

Још чланака...