Историјат

29.06.1979.
Катедра за индустријске системе одваја се од Института за производно машинство чиме се формира Институт за индустријске сиситеме. Циљ настанка Института за индустријске системе је био стварање образовног профила усмереног на изучавање проблема из области истраживања производних токова, пројектовања технолошких система за монтажу и руковање и материјалом и пројектовања и развоја информационих система.

1980./81.
Смерови који се реализују у оквиру машинске струке а развијени су на Институту су: 

  • Производни системи 
  • Управљачко информациони системи у индустрији 

1982.  
Покренут је часопис IS

1983./84.    
 Формирају се још две лабораторије - Лабораторија за информационо управљачке системе и Лабораторија за ефективност, управљање квалитетом и  анализу система. Прва је формирана Лабораторија за производне  системе, школске 1977/78.

1985/86. 
Формирају се још две лабораторије: Лабораторија за технолошке  системе и аутоматизацију производње и Лабораторија за монтажу и руковање материјалом Потписан уговор о сарадњи са фирмом FESTO GmbH из Беча. 

1989./90.
Смерови мењају своју физиономију и трансформишу се у:

  • Производни системи, роботика и аутоматизација 
  • Информационо управљачки системи, организација и ефективност 

29.06.1990
 Отворена зграда Истраживачког и технолошког центра (ИТЦ), који је тада формиран као део Института. Изграђено је 2500м2 простора и уложено 2 224 000 USD средствима привредних субјеката које је Институт окупио.

1990.
Почетком деведесетих година под окриљем Института формирају се две нове катедре, Катедра за управљање производним системима и Катедра за квалитет, ефективност и логистику.

1995. 
Средином деведесетих се трансформишу постојеће и оснивају нове катедре након чега су у саставу Института биле Катедра за производне системе и организацију предузећа, Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију, Катедра за телематику информационе и комуникационе системе и Катедра за квалитет, ефективност и логистику.

29.06.1999
 Институт се издваја из машинског одсека Факултета техничких наука и мења назив у Одсек за индустријско инжењерство и менџмент. Оснивањем новог смера Инжењерски менаџмент Катедра за производне системе и организацију предузећа мења назив у Катедру за производне системе, организацију и менаџмент, Катедра за телематику информационе и комуникационе системе мења назив у Катедру за информационе и комуникационе системе.  

29.06.2002
Формирана је Међународна последипломска школа за инжењерство и менаџмент- ИИМ ЕУРО.  је намењена стручњацима свесним изазова растућих промена условљених утицајима околине, поремећаја у процесима рада и потреба раста квалитета живота људи

2002./2003 
У сарадњи са UBI (United Business Institutes) из Брисела покрећу се MBA СТУДИЈЕ. МБА је последипломски систем, струковно орјентисаног образовања.  

2002./2003
Покрећу се студије Мехатронике. 

2005.  
Прихватањем принципа Болоњске декларације Одсек мења име у Департман за индустријско инжењерство и менџмент. 

2007.
Акредитују се постојећи студијски програми на свим нивоима 

29.06.2010 
Поново је покренут часопис ИС (International Journal of Industrial Engineering and Management )

2014. 
Акредитује се студијски програм  Инжењерство информационих система 

Важно је истаћи да највеће заслуге за оснивање Департмана има академик проф. др Драгутин Зеленовић. 

Данас, овај департман развија преко сто запослених. Са бројем студената на студијским програмима које организује, представља један од најзначајних департмана на Факултету техничких наука. Департман за индустријско инжењерство и менаџмент ораганизјује и води четири студијска програма:

  • Индустријско инжењерство
  • Инжењерски менаџмент,
  • Мехатронику и
  • Инжењерство информационих система