• IJIEM

Студентско предузеће

Добра организација наставе и партнерски однос са студентима омогућавају стално унапређење квалитета образовања и смањење напора у постизању врхунских резултата. Одличан пример сарадње професора и студената најбоље је илустрован кроз активности и пројекте које реализује Студентско предузеће. О том предузећу, можда најбоље говори мисија чији су аутори, наравно, студенти:

Сазнајте више...

Стручне праксе

Током студија, студенти имају могућност да се ангажују и стичу искуства у предузећима и ИТ компанијама са којима Факултет сарађује или је и сам оснивач. Посебно је корисно што студенти на тај начин имају могућност да сагледају место и улогу информационог система, као и одговорности дипломираних инжењера информационих технологија у оквиру савременог предузећа.
Сазнајте више...

Могућност запошљавања

Дипломирани инжењер информационих технологија је једно од најпожељнијих занимања на глобалном нивоу. Оспособљен је за послове у свим областима примене информационих и комуникационих технологија, како у приватном тако и у јавном сектору. Наши дипломирани инжењери могу се запослити у оквиру тимова за пројектовање, програмирање, тестирање, имплементацију, одржавање, унапређивање, интеграцију, безбедност и сигурност, управљање и примену информационих система и технологија у разним областима, за управљање односима са корисницима, за пословну анализу и управљање процесима пословања, истраживање и рад са великим количинама података.

Студије

Програм је усаглашен са савременим европским и светским образовним и научним токовима, базиран на актуелним, међународно признатим препорукама у областима информационих система, рачунарских наука, софтверског инжењерства и области организационих наука. Наставом су предвиђене посете и студијски боравци у компанијама, високошколским установама и истраживачким институтима у центрима са којима Факултет има остварену сарадњу. То су прилике када су студенти у могућности да провере и унапреде квалитет свог знања.

Сазнајте више...

Инжењерство информационих система

Информационе и комуникационе технологије прожимају све аспекте савременог друштва и интензивно се користе свакодневно и у свим сферама живота. Информациони системи, применом ових технологија, омогућавају да се послови у предузећима обављају брже, лакше, боље и јефтиније. Максимални ефекти се постижу када се добро познаје природа пословања и структура предузећа, што наши инжењери сигурно знају. Они су научили како функционише предузеће и како га употребом информационих и комуникационих технологија учинити успешнијим. Акценат је постављен на оспособљавању инжењера који сагледавају целину система и развијају способности лаког прилагођавања различитим апликативним доменима и примени различитих и иновативних метода, техника и алата у области информационих и комуникационих технологија.

Сазнајте више...