• IJIEM

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ –  МБА

Студијски програм специјалистичких струковних студија ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – МБА (у даљем тексту: МБА студија) представља наставак студијског програма основних академских или основних струковних студија за област Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Студије су настале као резултат истраживања стања и потреба околине у којој Факултет техничких наука врши своју мисију већ више од 50 година. У резултату истраживања установљена је потреба за посебним профилом стручњака у области менаџмента који ће попунити празнину средњег и вишег слоја менаџмента у предузећима. На основама међународне сарадње са институцијама које ову врсту студија успешно изводе више деценија, прве МБА студије организоване су на Факултету техничких наука 2003. године.

МБА студије у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у професионалном окружењу заснованом на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности, али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса, информационо-комуникационе технологије, логистичке процесе, као и системе евалуације, постављања, одржавања и унапређења процеса рада. Конкретно, овај програм треба да омогући студентима да у оквиру изборних предмета додатно продубе своја знања која се базирају на разумевању основних принципа из различитих области менаџмента, овладају допунским стручним знањима за реализацију савремених сложених пројектних задатака, стекну способност интеграције знања које у сваком конкретном случају треба применити и да током реализације овог студијског програма буду уведени у истраживачки рад.

Студијски програм МБА студија заснива се на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама, банкама, органима локалне државне управе и јавним службама, кроз организационо-управљачке, маркетиншко- комерцијалне и менаџерско-управљачке аспекте менаџмента, проверене и примењене у актуелној домаћој и светској пракси. МБА студије засноване су на прилазима који су развијани и који се развијају у оквиру пројеката интердисциплинарне инжењерско-менаџерске структуре. Процеси рада представљају основу развоја програма унапређења конкурентности у областима које покривају студије.

  1. Смер: Лидерство и управљање пројектима   
  2. Смер: Предузетна интелигенција и управљање пројектима   
  3. Смер: ЕУ интеграције   
  4. Смер: Менаџмент људских ресурса   
  5. Смер: Електронско пословање   
  6. Смер: Инвестициони менаџмент   
  7. Смер: Контролинг  
  8. Смер: Интерна ревизија