• IJIEM

Студентко предузеће ФТН 

Студентско предузеће представља организацију студената на Факултету техничких наука оформљену 2012. године на Департману за Индустријско инжењерство и менаџмент на иницијативу професора Милована Лазаревића. 

Идеја Студентког предузећа је да студентима омогући да употребе стечена знања на Факултету, усвоје нова знања и стекну искуство у раду, спроводећи их кроз све функције које постоје у једној компанији. Након ангажовања у Студенском предузећу, студент је квалификован за даљи рад и представља најважнији производ ове организације. 

Чланови предузећа могу бити редовни студенти свих година Факултета техничких наука, а у саму реализацију пројеката укључени су и професори са Департмана за ИИМ. У рад су укључени и студенти и ментори других департмана, што јесте позитивна страна овог пројекта због веће умрежености смерова. 

„Запослени“ студенти се могу определити за једну од седам функција које броји ова организација, а то су: 

  • Маркетинг 
  • Развој производа 
  • Производња 
  • Финансијско-комерцијални послови 
  • Људски ресурси 
  • Квалитет и логистика 
  • ИТ 

Студентко предузеће, као седиште размене знања и идеја, иза себе има два пројекта, батеријску лампицу, која представља уједно и први пројекат ове организације и Кључка – држач за кључеве, док су тренутно у реализацији пет нових пројеката. 

Додатне информације о Предузећу можете пронаћи на нашем сајту: 

http://studentskopreduzece.uns.ac.rs/ 

Новости о даљем раду пратите на фејсбук страници:

https://www.facebook.com/Studentsko-preduze%C4%87e-FTN-1511599659117299/